VÄLKOMMEN TILL    SÄLLBERG & CO


En affärsjuridisk byrå med 100% fokus på GDPR


Nyheter


Sällberg & Co Flyttar in på Bankgatan (1A) i Lund.

Besök oss gärna, vi bjuder på kaffe och en rundtur!

Grattis till årets nobelpristagare i Ekonomi

Den vanligaste anledningen till att skriva ett kontrakt är en önskan om att påverka framtida handlande. Detta ser vi i anställningskontraktets strävan att belöna väl utförda, framtida, uppgifter och ett lojalt beteende; köpekontrakt av både varor och tjänster; sekretessavtal och[…]

GDPR GAP-analysEn grundlig nulägesanalys är en viktig framgångsfaktor för varje GDPR-anpassningsprojekt.

Målet med nulägesanalysen är att kartlägga hur ni behandlar personuppgifter, var det sker och varför (syftet). All framtida behandling av personuppgifter måste ha ett syfte för att vara laglig – och i många fall har personuppgifter sparats för ”framtida bruk” utan att ha en mer utförlig uppgift än så. Även om en behandling är motiverad genom avtal, specialreglering, samtycke eller efter en intresseavvägning betyder det inte att ni får hantera personuppgifterna hur som helst i er organisation – förordningen ställer höga krav på var och hur behandlingar sker inom organisationen och hos era underleverantörer (biträdesavtal samt organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder måste finnas på plats). Vi står för den juridiska spetskunskapen tillsammans med en omfattande erfarenhet av GDPR-anpassningar och hjälper er att komma rätt från början.

Utöver rent juridiska frågeställningar och behov av affärsmässiga beslut innebär förordningen även stora tekniska utmaningar och möjligheter för de flesta företag och myndigheter. Nuvarande IT-system kan behöva byggas om, eller helt ersättas, för att på ett effektivt sätt möta de nya kraven. Här samarbetar vi med de bästa i branschen, antingen som projektledare eller juridisk resurs.

För att inte skapa en onödigt stor arbetsbelastning och kostnad i arbetet inför förordningens ikraftträdande gäller det att först och främst ta reda på vilka behandlingar som är fortsatt lönsamma efter 25 maj 2018. Vi har en bred och ingående erfarenhet av att bedöma vilka insatser som behövs och vilka risker som följer av olika personuppgiftsbehandlingar. En målstyrd och väl utförd GAP-analys blir en ovärderlig del i ert beslutsunderlag. Den behandling som inte längre tillför ett värde för er organisation kan då avvecklas och arbetet med att göra den lönsamma behandlingen laglig påbörjas.System

Vi:
- kartlägger personuppgiftshantering i IT-system och manuella system;
- identifierar underleverantörer (personuppgiftsbiträden) och granskar de avtal som finns på plats idag;

Organisation

Vi:
- dokumenterar vem som har access och var besluten tas;
- går igenom policy och externa kommunikationskanaler;

Tekniska säkerhetsåtgärder

Genom starka samarbetspartners.

Genomförande

Vi har stor erfarenhet inom alla branscher av att leda er rätt i det fortsatta arbetet med att bli GDPR Compliant. Ni kommer genom hela processen ha personlig kontakt med den huvudansvarige jurist som handhar ert ärende. Vi delegerar inte våra kundkontakter.


Några ytterligare exempel på tjänster vi kan erbjuda

Övriga juridiska tjänster

Vi finns alltid tillgängliga för löpande rådgivning och information (se allmänna villkor), men vi har också en rad standardiserade tjänster där ni alltid kan få ett fast och konkurrensmässigt pris. Websidans arbetsbeskrivningar är fortfarande under ombyggnad, men kontakta oss gärna för ett inledande möte, eller maila en fråga, så berättar vi mer.


Biträdesavtal

 • Personuppgiftsbiträdesavtal om två (2) A4-sidor. Granskning och komplettering med förslag 2 700 kr per avtal (exkl. moms). Nytt avtal 3 300 kr per avtal (exkl. moms).
 • Personuppgiftsbiträdesavtal om tre (3) till åtta (8) A4-sidor. Granskning och komplettering med förslag 4 100 kr per avtal (exkl. moms). Nytt avtal 4 800 kr per avtal (exkl. moms).
 • Personuppgiftsbiträdesavtal om nio (9) eller fler A4-sidor. Enligt separat överenskommelse eller löpande taxa om 2 400 kr per timme (exkl. moms).

Konsekvensbedömning

 • Beslutsstöd 3 900 kr/st (exkl. moms). Tillägg förhandssamråd Datainspektionen 1 500 kr (exkl. moms).

Samtyckesavtal/hantering

 • Granskning och rådgivning 1 900 kr/st (exkl. moms). Utformning av och rådgivning inför hantering av samtycke som lagstöd.

Incidenthanteringsjour

 • 900 kr/mån (exkl. moms). Tillgänglig dygnet runt, året om. Responstid 1 – 5 h beroende på tidpunkt och ort. Löpande taxa samt resekostnader tillkommer vid skarpt läge.
Vi bistår även med


EU och internationell handel

 • Vi upprättar och granskar avtal och affärsstrategier vid handel inom EU eller mot USA
 • Rådgivning i ärenden som gäller den vidare EU-rätten (fri rörlighet, arbetsrätt, miljö och energi, mervärdesskatt och produktsäkerhet)
 • Utformning av complianceprogram för att säkerhetsställa att de EU- och konkurrensrättsliga regelverken efterlevs.

Övrigt

Kontakta oss gärna om ni har övriga juridiska frågor eller har frågor om vår arbetsgång.
VisionLättillgängligt,
transparent,
värdeskapande.
Juridiska kunskaper kan påverka val av försäljnings- och marknadsföringskanaler, val av marknader, kunder och leverantörer. Som ett resultat av omvärldsförändringar samt nya regler ökar också efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning. Tillgång till juridisk grundkompetens och kunskap om nya lagar och regler kan vara avgörande för ert företags möjlighet att växa.

I ett tillväxtbolag kommer inte alltid juridiken i första hand. Det är affären eller skapandet av den framtida affären som är det primära målet. Affärsjuridiken i sig handlar om förmågan att delvis växla perspektiv, mellan det kommersiella och det rättsliga perspektivet. Juridiken blir allt mer specialiserad, inte minst beroende på en ökning av ny lagstiftning och nya regelverk. För många företag, framförallt mindre, finns ett behov av enklare och mer standardiserad juridisk rådgivning men också digitala juridiska tjänster som utbildar, förenklar, säkerställer och minskar företagens administration.

  Värdeskapande tjänster  De bästa verktygen  Differentierad prissättning  TydlighetAssociatesAron Klingberg

aron.klingberg@sallbergco.se

  Ansvarig för utbildning och stöd åt dataskyddsombud samt GDPR Hero för offentlig sektor. Aron arbetar framförallt med dataskydds- och integritetsfrågor mot den offentliga sektorn samt med kommersiella avtal - såsom biträdesavtal - åt både privat och offentlig sektor. Aron har även erfarenhet från styrelsearbete i mellanstora företag och större ideella föreningar. Kontakta Aron för skräddarsydda utbildningar eller med frågor om hur ni kan minska de risker som följer av er personuppgiftshantering och biträdesuppdrag.

 • Juristexamen, Lunds universitet.
 • Verksamhetschef Akademiska Föreningen

Daniel Sällberg

daniel@sallbergco.se

  Grundare och managing partner. Jurist och civilekonom med specialisering mot EU-rätt. Projektledare för verktyget GDPR Hero för privat sektor. Daniel finns tillgänglig som juridiskt bollplank för de kunder som sköter större delen av sitt GDPR-arbete internt och erbjuder även kvalitetssäkring samt utbildningar riktade specifikt mot ledningsgrupp och projektledare.

 • Juristexamen, Lunds Universitet.
 • Civilekonomexamen, Halmstad Högskola
 • CRM, marknadsföring och ledarskap, San Diego State University
 • Blue Marketing (grundare), IKEA, General Electric, m.fl.


Emma Svärd

emma.svärd@sallbergco.se

  Ansvarar för våra grundutbildningar i GDPR och arbetar mot våra större kunder inom både privat och offentlig sektor. Specialist inom EU-rätt, arbetsrätt och fastighetsrätt. Emma är tillgänglig för löpande uppdrag och projektledning. Hon värdesätter djupare kundrelationer och med sitt lösningsinriktade fokus är hon en populär resurs i många större kvalitetssäkringsprojekt.

 • Juristexamen, Lunds Universitet.
 • Advokatfirman Lindmark Welinder


Erik Bruzelius

erik.bruzelius@sallbergco.se

  Jurist med inriktning mot europeisk handelsrätt. Erik har tidigare arbetat som jurist i musikbranschen och har även erfarenhet från att hjälpa Startupföretag med juridisk konsultation. Hos Sällberg & Co arbetar Erik framförallt med personuppgiftshantering åt små- och medelstora företag och återförsäljare. Erik är delvis stationerad i Stockholm och är även vår kontaktperson för den regionen.

 • Master of Laws (LL.M.) in European Business Law, Lunds Universitet.
 • Juristexamen, Lunds Universitet.
 • Sony Music Entertainment Sweden, Bolagsjurist Resursum ABŠejla Islamović

sejla.islamovic@sallbergco.se


                - Coming Soon -
 • Juristexamen, Lunds Universitet.
 • NJORD Law FirmLinda Sewall

linda.sewall@sallbergco.se

  Med stort intresse för IT och utgångspunkt i EU-rättsliga regleringar vad gäller integritetskänsliga personuppgifter på Internet, utmärker sig Linda med en bredd i sitt arbete som sträcker sig från datateknisk kunskap till juridisk kompetens. Linda ansvarar för E-learning och utbildningar i större skala.

 • Jur. Kand., Lunds universitet

BiträdenLaurita Krisciunaite

laurita.krisciunaite@sallbergco.se

Projektledare, utbildning, inmatningsstöd

  Laurita är nyfiken och noggrann till naturen. Hon tar stor hänsyn till alla detaljer för att genomföra sitt arbete med högsta möjliga kvalitet. Enligt Laurita blir inget arbete bra utan en ordentlig diskussion! Hon har ett särskilt stort intresse för allt som har att göra med IT, sociala medier och det fria informationsflödet. Andra favoritområden inkluderar skatte-, immaterial-, avtals- och familjerätt.

Julianne Ahlesten

julianne.ahlesten@sallbergco.se

Projektledare, utbildning, inmatningsstöd

  Julianne har ett särskilt stort intresse för affärsjuridik. I sitt arbete värdesätter hon professionalitet, kreativitet och effektivitet för att uppnå bästa möjliga resultat. Hennes specialområden är bolagsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt och offentlig upphandling. Intresset för kommunikation och nätverkande har drivit på intresset för den nya dataskyddsförordningen, med dess enorma räckvidd och påverkan på hur vi kommer kommunicera i framtiden.Nicole Chen

nicole.chen@sallbergco.se

Svensk och engelsk support: GDPR

  Nicole är en student på juristprogrammet som särskilt brinner för hur svenska lagar påverkas av utlandet, i synnerhet EU. I sitt arbete är hon effektiv och fokuserad, och gillar att hitta kreativa lösningar på problem. Hon intresserar sig särskilt för immaterialrätt, arbetsrätt, skatterätt samt sakrätt. Enligt henne är hantering av information en fråga som kommer att få stor uppmärksamhet i framtiden, vilket gör GDPR till ett intressant och dynamiskt rättsområde.Louise Torstensson

louise.torstensson@sallbergco.se

Svensk och norsk support: GDPR

  Louise är en entusiastisk och driven juriststudent som brinner för problemlösning. I sitt arbete värdesätter hon ordning och reda och har ett sinne för detaljer. Det är mycket viktigt för Louise att kunna arbeta med affärsjuridik på ett utmanande och kreativt sätt, vilket gör att GDPR är ett rättsområde som passar Louise perfekt. Louise är serviceinriktad och gillar samspelet mellan såväl kollegor som kunder och bemöter alltid människor med en vänlig ton!Emma Lundin

emma.lundin@sallbergco.se

Utbildning, avtal, support

  Emma är en engagerad och positiv problemlösare med ett stort intresse för affärsjuridik och EU-rätt. Hon är noggrann och effektiv i sitt arbete och sätter högt värde i att alltid leverera en högkvalitativ produkt. I hennes ögon medför GDPR stora och spännande utmaningar och möjligheter för företag och privatpersoner runt om i Europa och hon ser fram emot att vara med och arbeta för att göra lagstiftningen så lättillgänglig som möjligt! Emmas specialområden omfattar avtalsrätt, konkurrensrätt, bolagsrätt och immaterialrätt.

Josefin Karlström

josefin.karlstrom@sallbergco.se

Support: GDPR Hero

  Josefin studerar på juristprogrammet i Lund och har ett stort intresse för juridiken i stort. Framförallt föränderligheten i de olika rättsområdena är något som hon anser spännande och därför passar den nya och outforskade GDPR perfekt. Som person är Josefin social, fokuserad och anpassningsbar. Hon uppskattar ett arbete i miljöer som innebär omväxling och mycket social kontakt.

William Ahlberg

william.ahlberg@sallbergco.se

Support: GDPR Hero

  William är en problemlösare som värdesätter effektivitet högt. Han har ett stort intresse för juridik i allmänhet och affärsjuridik i synnerhet. Hans favoritområden är associationsrätt, avtalsrätt, skatterätt och processrätt. GDPR:s stora utmaningar och möjligheter har ökat hans redan stora intresse för integritetsfrågor och EU-rätt.

Kon-IT


Stort kunnande, tack!! Jag blir er ambassadör - alla förväntningar uppfyllda. 5/5

Thomas Fälldin

Kon-IT AB

StudyBee


Vi behövde ett Biträdesavtal till vår produkt för Google Classroom och avtalet blev något mer omfattande än normalt eftersom personuppgifterna rörde ungdomar och då ett par senare rättsfall visat på högre krav på organisatoriska och tekniska lösingar. Avtalet blev klart inom utsatt tid och vi känner oss trygga i resultatet då kommunikationen hela tiden varit god.

Daniel Ronnstam

StudyBee AB

MXestore

MXestore needed a review of its Copyright and Legal disclaimer, Privacy Policy, Terms and Conditions, and other legal documents to expand on the EU market.

Daniel's proofreading is thorough. He pays attention to the details, which I believe significantly contributes to the quality of my work. In addition, he is great with deadlines; never fails to deliver the work on time.

Kristoffer Rexvik

MXestore Europe

Irisity


Bra, sakliga, tydliga och pålästa.

Sami Najami

Irisity

Trackinvent


Vi vände oss till Sällberg & Co inför en expandering på den ryska marknaden. Tidsramen var mycket snäv och de ryska myndigheternas krav vid införande av varuprover löstes genom ett väl utarbetat Letter of Intent. Vi är mycket nöjda med resultatet och skulle inte tveka att använda oss av Sällberg & Co igen.

Anders Wellving, VD

TrackInvent AB

Brafab


Bra, informativt och konkret, bra tempo. Kunniga i ämnet, inga spekulationer. 5/5

Joakim Engstrand

Brafab AB
KONTAKTHar ni allmänna frågor om vår byrå och verksamhet, eller har ni frågor om vad vi kan erbjuda er och er organisation? Tveka i så fall inte att ringa eller skriva till oss - kan vi inte hjälpa er över internet eller telefon så är ett första möte alltid kostnadsfritt och förutsättningslöst. Vi tror på ett konkret värdeskapande i varje steg.


Adress Bankgatan 1a, 223 52 Lund046 - 273 17172016-2017 © Sällberg & Co AB | Sällberg & Co AB med säte i Lund | Org.nr: 559088-5116 | Momsnr. (VAT no): SE559088511601